نحوه ارسال
  • اگر شما در تهران به سر میبرید و خرید شما بالای دویست هزار تومان میباشد 

  • بعد از پرداخت هزینه ارسال برای شما در هر کجای تهران رایگان میباشد 

  • اما اگر در خارج از تهران میباشد و خرید شما بالای دویست هزار تومان میابشد باز هم ارسال از تهران تا بار بری در تهران به عهده 

  • پرشین پت میباشد 

نظرات
ارسال نظرات