شرایط و قوانین

شرایط خرید : (نقدی )

درصورتی که خرید نقدی ازدرگاه پارسیان انجام میشود 
و خرید نقدی با کارت های شتاب صورت گیرد . درصورتی که قیمت کل فاکتور شما بیش از 200هزار تومان باشد حمل با شرکت خواهد بود 
در صورتی که خرید زیر 200هزار تومان باشد هزینه ارسال با ارایه فاکتور از پیک با خریدار میباشد

شماره حساب برای کارت به کارت ما برابر است با 

6037-9975-1704-5952

بنام ساویس انزانی 

ملی 

نظرات
ارسال نظرات